Onderzoek: Samen belissen in de praktijk

July 26, 2019
0 comments

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van meer dan 400 enthousiaste patiëntvertegenwoordigers, zorgverleners, onderzoekers, ICT-experts en consultants die zich inzetten om de implementatie van waardegedreven zorg in Nederland te versnellen.

Kernwaarden zijn: verbinden, inspireren en adviseren. Dit doen we onder andere door het organiseren van landelijke netwerkbijeenkomsten en werkbezoeken (zie Linnean activiteiten). Daarnaast komen de leden themagewijs bijeen via werkgroepen rondom thema's zoals het meten van patientervaringen (PREMs), opleiding, kosten, bekostiging en Data/ ICT.   

We zijn een open netwerk, iedereen is welkom en kan zich aansluiten. Bijeenkomsten zijn gratis.  

  Sluit u ook aan?  

Binnen dit netwerk kunt u als lid vragen stellen, meepraten, uw activiteiten (zoals symposia, congressen, themasessies, opleidingsdagen) en het laatste nieuws met de andere leden delen. Ook kunt u hier uw project onder de aandacht brengen en uw ervaringen delen, zodat anderen hiervan kunnen leren. Zie de pagina praktijkvoorbeelden, onder Inspiratie.  

In 2019 heeft de werkgroep PROMs de volgende documenten opgeleverd:

Nieuws

In opdracht van Zorginstituut Nederland deden Equalis en Vrije Universiteit onderzoek naar succesfactoren voor het samen beslissen tussen zorgverlener en patiƫnt, en het gebruik van uitkomstinformatie daarbij.

Uitkomsten van het onderzoek

De onderzoekers concluderen dat de rol van uitkomstinformatie nog beperkt is. Dat komt onder andere doordat uitkomstinformatie niet direct beschikbaar is om samen te beslissen. Zorgverleners en patiënten zijn wel bereid om samen te beslissen. Het gebeurt ook al. Zorgverleners geven hier wel een eigen invulling aan en werken meestal niet op basis van een algemeen model. Ook is de ene patiënt actiever in het zoeken van informatie en vragen stellen dan de andere.

De rapportage van Equalis en Vrije Universiteit bevat veel verhalen en quotes van zorgverleners en patiënten. Daarnaast zijn er 'praatplaten' gemaakt om de conclusies en aanbevelingen inzichtelijk te maken.

Lees het hele persbericht

Lees het hele rapport 

Bijlage 1: samenvatting literatuuronderzoek 

Bijlage 2: praatplaten

Images

Twitter

0  Comments

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact