'Stimuleren van bundelinkoop in Nederland' - Eric van der Hijden e.a.

September 09, 2019
0 comments

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van meer dan 400 enthousiaste patiëntvertegenwoordigers, zorgverleners, onderzoekers, ICT-experts en consultants die zich inzetten om de implementatie van waardegedreven zorg in Nederland te versnellen.

Kernwaarden zijn: verbinden, inspireren en adviseren. Dit doen we onder andere door het organiseren van landelijke netwerkbijeenkomsten en werkbezoeken (zie Linnean activiteiten). Daarnaast komen de leden themagewijs bijeen via werkgroepen rondom thema's zoals het meten van patientervaringen (PREMs), opleiding, kosten, bekostiging en Data/ ICT.   

We zijn een open netwerk, iedereen is welkom en kan zich aansluiten. Bijeenkomsten zijn gratis.  

  Sluit u ook aan?  

Binnen dit netwerk kunt u als lid vragen stellen, meepraten, uw activiteiten (zoals symposia, congressen, themasessies, opleidingsdagen) en het laatste nieuws met de andere leden delen. Ook kunt u hier uw project onder de aandacht brengen en uw ervaringen delen, zodat anderen hiervan kunnen leren. Zie de pagina praktijkvoorbeelden, onder Inspiratie.  

In 2019 heeft de werkgroep PROMs de volgende documenten opgeleverd:

Nieuws

In het artikel achtergrondinformatie, meer informatie over contractelementen en de impact voor zorgaanbieders als er via bundels ingekocht wordt.

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken meestal contractafspraken op basis van een vergoeding per verrichting. Dat stimuleert echter volume van zorg in plaats van uitkomsten. Daarom passen zorgverzekeraars en zorgaanbieders steeds vaker ‘bundelinkoop’ als bekostiging toe. Dan wordt een bedrag per patiënt afgesproken. We beschrijven wat bundelinkoop is en introduceren de contractelementen. De impact van zorgbundels is dat ze door een andere verdeling van (financiële) verantwoordelijkheden uitkomsten centraal stellen, schotten doorbreken en innovatie stimuleren. Opschalen van deze methode van zorginkoop vraagt om standaardisatie van de contractelementen en uniformiteit van de bundeldefinitie per aandoening anders nemen de administratieve lasten voor zorgaanbieders toe.

Lees het hele artikel

Zie ook de presentatie van Eric van der Hijden tijdens het werkbezoek aan OLVG in mei 2019. 

Images

Twitter

0  Comments

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact