IHI en ICHOM congres

Het Linnean-initiatief is op de IHI in Glasgows en het ICHOM vertegenwoord. Diverse poster presentatie worden gehouden. Bij de IHI over het initiatief als geheel, en bij de ICHOM met poster presentaties van de werkgroepen bekostiging, evaluatie, PROMs & PREMs.

Arie Franx en Willem Jan Bos zullen bij ICHOM ook een mondelinge presentatie houden over het initiatief. Deze staat geagendeerd op donderdag 2 mei van … tot … uur.