Prof. Teisberg: “Niet meten is niet ethisch”

Donderdag 18 April 2019 discussieerde het linnean initiatief mee bij de sessie over de Value agenda. Deze werksessie ging over de uitdagingen rond VBHC op het gebied van leiderschap & cultuur en universeel meten. Het patiëntenperspectief kreeg een extra dimensie via het panel van Martin Schuurmans, Theo Koster en Warner Prevoo. Alledrie professionals die op enig moment zorg nodig hebben gehad.

De discussie bij leiderschap/ cultuur ging in op training en educatie. Als metafoor voor samen beslissen werd het beeld van twee personen gebruikt, die samen de tango dansen. Het gesprek moet niet over de patiënt gaan, maar er moet meer met de patiënt gesproken worden. Bij universeel meten werd gesproken over het combineren van diverse databronnen om zo kennis uit data te halen en generieke informatie over aandoeningen heen te verzamelen. Prof Tiesberg eindigde de sessie met de mededeling dat we het in Nederland goed doen en dat men ons toejuicht om hiermee verder te gaan. Het niet meten van uitkomsten is niet ethisch! Vanuit onze verantwoordelijkheid zijn we verplicht te weten of we wel of geen schade aan de patiënt toebrengen.

Deze werksessie werd georganiseerd door The Decision Group, Amgen en Medtronic.

Deelnemers aan de werksessie Value Agenda 2019