20 JUNI 2019 – LINNEAN BIJEENKOMST

20 juni 2019 | 17u tot 21u | Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6, Utrecht (ingang Beatrixgebouw)

Tijdens de plenaire bijeenkomst worden de onderwerpen PROMIS en Computer Adaptief Testen (CAT) vanuit verschillende perspectieven belicht. Daarnaast zal HartWacht iets vertellen over hun geleerde (ICT en patiënt gerelateerde) lessen over het bijeenbrengen van diverse organisaties.

Programma
16.30 uur  Aankomst en mogelijkheid tot ophangen en bekijken van posters
17.00 uur  Opening, mededelingen en welkom: Arie Franx / Willem Jan Bos
17.15 uur  Inspirerende voorbeelden

  •  PROMIS en toepassing ervan binnen Reade: Leo Roorda
  • Technische integratie van het medische en patiënten perspectief in een elektronisch patiëntendossier (EPD) voor reumatische en darmziekten:dr. Frank Hoentjen, MDL arts, RUMC en dr Astrid van Tubergen MUMC+

18.30uur Diner + bekijken posters
19.15uur Inspirerende voorbeelden

  • Ontwikkelde Computer Adaptieve Testen pijn, fysiek functioneren en vermoeidheid: Mart van de Laar
  • PROMIS-10/CAT in het elektronische patiëntendossier: OLVG
  • HartWacht – Cardiologie Centra Nederland: Bob Verhagen

Afsluiting

  • Update programma uitkomstgerichte zorg: Heleen Post

20.30uur    Borrel

Graag vooraf aanmelden via linnean@zinl.nl