Inspiratie

Op deze pagina vindt u verslagen en presentaties van Linnean-bijeenkomsten, documenten van Linnean én door deelnemers aan het Linnean-initiatief ingezonden artikelen en documenten. Wilt u zelf een inspirerend voorbeeld, artikel of document delen met anderen? Stuur de PDF of link naar ons (linnean@zinl.nl). Vermeld hierbij alstublieft in een paar zinnen waarom de publicatie interessant is.

Bijeenkomst 17 januari 2019
Op 17 januari 2019 kwamen deelnemers van het Linnean-initiatief bijeen in La Vie te Utrecht. Onderwerpen die besproken werden waren het jaarplan van het Linnean-initiatief, hoe een generieke PROM eruit kan zien en hoe waarde geëvalueerd kan worden. Tot slot een inspirerend voorbeeld van SAZ hoe je met bestaande data de kwaliteit van zorg kunt verbeteren. Kon u er niet bij zijn, of wilt u de presentaties bekijken? Hieronder vindt u de presentaties:

1.    Opening Arie Franx Jaarplan 2019 (pdf, 86 kB)
2.    Presentatie Onderweg naar een generieke PROM- werkgroep PROMs en PREMs  (pdf, 735 kB)
3.    Presentatie Waardegedreven zorg, wat levert dit ons op? – Werkgroep Evaluatie  (pdf, 72 kB)
4.    Presentatie Waardegedrevenzorg – SAZ – Value2Health (pdf, 2.165 kB)

Van de bijeenkomst is een verslag (pdf, 220 kB) gemaakt.

Bijeenkomst 2 oktober 2018
Op 2 oktober 2018 vond er een plenaire bijeenkomst van het Linnean-initiatief plaats in Utrecht. Een belangrijk programma-onderdeel was het bespreken van het programma Uitkomstgerichte zorg van VWS en het Zorginstituut. Hieronder de presentaties:

1.   Opening Linnean Arie Franx 2-10-2018 (pdf, 306 kB)
2.   Welkomstwoord prof dr Lammers UMC Utrecht Linnean 2-10-2018 (pdf, 695 kB)
3.   Presentatie Linnean Bas van den Dungen (VWS) en Sjaak Wijma (ZINL) 2-10-2018 (pdf, 599 kB)
4.   Presentatie IT Data werkgroep Linnean Frits van Merode 2-10-2018e (pdf, 1.157 kB)

Van de bijeenkomst is een verslag (pdf, 428 kB) gemaakt.

Producten van en over het Linnean-initiatief
Na 1 jaar Linnean-initiatief blikken we terug en kijken vooruit. Wat is er gebeurd sinds oktober 2017? U leest dit in het jaarverslag 2018.

•    Eén jaar linnean-initiatief (7 februari 2019)

Zorgpaden kunnen de kwaliteit van de zorg in de tweedelijn verbeteren, zo hebben we bij het St. Antonius Ziekenhuis ervaren. De geleerde lessen uit de implementatie van het zorgpad en de koppeling met het EPD.

•    Zorgpaden: leren van het St. Antonius ziekenhuis (24 jan 2019)

De voorzitters van het Linnean-initaitief, Arie Franx en Willem Jan Bos, gaven aan Qruxx een interview over het initiatief. Ze benadrukken dat de PROM een begin is van een beter gesprek in de spreekkamer en zien dit niet als iets dat de communicatie vervangt.

•    Linnean wil vaart maken met uitkomstgerichte zorg

Arie Franx geeft uitleg over de oorsprong van het Linnean-initiatief, de werkrgoepen en over de kennisbeweging die we met elkaar willen zijn. Samen met Willem Jan Bos is Arie Franx aanvoerder van deze beweging. We zijn geen formele organisatie, de bestuurlijke besluiten blijven op de tafels waar ze horen.

•    Oncologie update Linnean-initiatief aug 2018

Plannen VWS en het Zorginstituut
Rapport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met uitleg over de ontwikkeling naar uitkomstgerichte zorg voor de jaren 2018-2022. Uitkomstgerichte zorg bieden betekent dat bij de keuze van een behandeling wordt gekeken naar wat het beste past bij de specifieke situatie van de patiënt.

In het rapport ‘Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie in 2022’ adviseert het Zorginstituut VWS over de ambitie om binnen 4 jaar meer uitkomstinformatie beschikbaar te maken. Streven is om dit in 2022 voor 50% van de ziektelast in Nederland te hebben. Met deze uitkomstinformatie zijn patiënten beter in staat om, samen met hun behandelaar, te beslissen voor de beste behandeling.

ICT
Uitkomstinformatie is belangrijk bij het nemen van beslissingen over zorgbehandelingen. Deze uitkomstinformatie moet voor patiënten en voor professionals goed vindbaar en begrijpelijk zijn. Om te zorgen dat uitkomstinformatie landelijk beschikbaar komt, is het gebruik van informatiestandaarden onmisbaar. ICHOM is een internationaal consortium voor uitkomstmetingen in de zorg en heeft op internationaal niveau standaardsets ontwikkeld. Nictiz onderzocht deze sets en analyseerde hoe deze ICHOM-sets in Nederland kunnen worden geïmplementeerd.

•    Nictiz rapport ICHOM als instrument voor uitkomstgerichte zorg in nederland?

Hoe verbeter je zorgprocessen op basis van uitkomsten? Experts uit umc’s wisselden hun aanpak en vragen uit. Dit resulteerde in een brochure met bouwstenen voor waardegedreven zorg, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden van werk in uitvoering én resultaten.

•    Bouwstenen voor werken aan waardegedreven zorg, NFU (pdf, 3.294 kB)

PREMs en PROMs
De afgelopen 15 jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest rond het meten en gebruiken van patiëntervaringen (PREMs) en patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROMs). Zorginstituut Nederland en het Nivel maken met dit rapport een balans op over deze ontwikkelingen en geven aan wat de 5 belangrijkste lessen voor de toekomst zijn.

De PROM-toolbox is een stappenplan met handvatten voor de selectie en toepassing van PROMs in de gezondheidszorg. Het beschrijft 8 stappen die nodig zijn voor het systematisch selecteren en invoeren van een PROM, in de vorm van een cyclus.

Subsidieregeling transparantie
‘Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen’ is in 2018 het thema van de subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg. Het thema ligt hiermee in het verlengde van het programma Uitkomstgerichte Zorg dat ook door VWS en het Zorginstituut wordt uitgevoerd. In totaal hebben 52 consortia van zorgpartijen en patiëntenverenigingen een projectvoorstel gedaan. Daarvan zijn eind juni 2018 16 ingediende voorstellen goedgekeurd. Deze ontvangen gedurende 2 jaar subsidie. Na afloop van die periode moeten projecten op eigen kracht kunnen worden voortgezet. De opgedane kennis en bereikte resultaten moeten landelijk worden gedeeld en toegankelijk worden gemaakt zonder winstoogmerk.

Value Based Healthcare Prijs 2019
Ook erkenning voor het werk dat u doet op het gebied van waardegedreven zorg? Initiatieven die waarde creëren voor patiënten komen in aanmerking voor de VBHC prijs. Deze prijs wordt uigerijkt door de voorzitter Harvard professor Michael Porter, PhD.

Ook interessant is het onderzoeksrapport:
Stap voor stap richting Value-Based Healthcare (pdf, 1.297 kB)

De patient staat centraler dan ooit
Ze willen nog weleens lijnrecht tegenover elkaar staan, farmaceutische industrie en zorgverzekeraars, maar in het dossier vbhc (value-based healthcare , ofwel waardegedreven zorg) hebben deze twee belangrijke spelers in de zorg elkaar gevonden. Wendy Maas, Manager VBHC bij Roche Nederland, en Ward Bijlsma, manager bij Menzis gingen met elkaar in gesprek. Lees hier verder.

Oraties 2019

  • ‘Waardegedreven zorg is een krachtig instrument’. Met de juiste ingrediënten bij elkaar is waardegedreven zorg geen bureaucratisch geheel, maar een krachtig instrument om de kwaliteit van de zorg voor de patiënt te verhogen. Dat zei Willem Jan Bos op 15 maart 2019 in zijn oratie als bijzonder hoogleraar Nefrologie: uitkomsten van zorg. Meer weten? Lees de volledige oratietekst ‘Vragend weten, herwaardering van uitkomsten van zorg’. 
  • Philip van der Wees, voorzitter van de werkgroep Evaluatie, is met ingang van 1 juni 2018 benoemd tot hoogleraar Paramedische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Het onderzoek en onderwijs richt zich enerzijds op kwaliteitsbevordering en implementatie; en anderzijds op het ontrafelen van werkingsmechanismen en evaluatie van nieuwe technologieën en behandelstrategieën. Lees de volledige oratietekst ‘Waardegedreven paramedische zorg in interdisciplinaire netwerken’. (pdf, 2.002 kB)