Waardegedreven zorg: van droom naar werkelijkheid - werkbezoek Santeon 11 februari 2021

17-02-2021

Vanaf 2017 organiseert het Linnean Innitiatief bijeenkomsten. In het begin stond het samenkomen in werkgroepen centraal. De werkgroepen komen momenteel op andere momenten samen. Lees meer over werkgroepen hier. Daarnaast organiseert het Linnean initiatief landelijke netwerkbijeenkomsten waar een bepaald thema centraal staat en gaan we op werkbezoek bij organisaties. Centraal staan dan de activiteiten van die organisatie op het gebied van waardegedreven zorg.  

 

 

Landelijke netwerkbijeenkomsten 

24-10

Washington

Seminar Uitkomstinformatie voor samen beslissen

 

 

14-12

Den Haag

Terugkomdag VWS

 

 

 

10-04

Nieuwegein

Start werkgroepen + programma Uitkomstgerichte Zorg

 

 

14-06

Maasstad

Praktijkvoorbeeld Cordaan en samenkomst werkgroepen.

 

 

02-10

UMC Utrecht

Werkgroepen, WG Data/ IT + programma Uitkomstgerichte Zorg.

 

 

 

17-01

La Vie, Utrecht

Onderweg naar generieke PROM - WG PROMs, WG Evaluatie en SAZ/ Value2Health voorbeeld: Waardegedreven zorg: gewoon beginnen!

 

 

20-06

Jaarbeurs, Utrecht

PROMIS, IBDream, SpA-Net, itembank, OLVG, Hartwacht, Programma Uitkomstgerichte zorg.

 

 

21-11

Mammoni, Utrecht

Generieke PROMs: menukaart, ICHOM Overall Adult Health, generieke PROMs in de spreekkamer.

 

 

 

05-03

Mammoni, Utrecht

Datavisualisatie/ gebruik dashboard in de spreekkamer: Erasmus, Isala, Ziektelastmeter, Xpert Clinic.

 

 

18-06

Studio, Amsterdam

Data en IT ten behoeven van Samen Beslissen. Voorbeelden: Old en new power, FAIR principes, Health RI.

 

24-09

Studio, Amssterdam

Van registreren van data naar meervoudig gebruik: ervaringen van koplopers. Voorbeelden: LROI, DICA, KNGF, NFK.

 

28-10

Studio Amsterdam

'High Value Care and Corona - Uncertainty as the New Normal'. Voorbeelden: Klinisch leiderschap, Nierpatiënt, meten data / traige OK Erasmus MC, samenwerking ROAZ, UMCG/ patiënt, PFN / patiënt

 

03-12

Studio Enschede

Waardegedreven zorg vereist waardegedreven bekostiging. Angst en depressiezorg (Menzis, Arkin/ Punt P), CVA-zorgbundel (Zilveren Kruis, Revalidatie Rijndam, VV&T instellingen).

 

 

04-03

Bericht Digitale bijeenkomsten  bekijken

Studio Woerden

Patiëntenparticipatie écht centraal zetten, hoe dan?

 

27-05

Ga naar het item 'De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evolutie' - webcast 27 mei 2021

Webinary Amersfoort

De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evoluatie

 

30-09

Bericht Webcast 'Waardegedreven zorg met uitkomsten én kosten' - de antwoorden op uw vragen bekijken

AVEX studio's
Utrecht

Waardegedreven zorg met uitkomsten én kosten

 
 

25-11

Fabriq Media Group Amsterdam

Teams als hoeksteen van waardegedreven zorg

-Webcast
-Verslag

 

 

 
 

 

23-5

Ga naar het item Webcast 'In 7 stappen naar een waardegedreven zorg dashboard' - meestgestelde vragen beantwo

Avex Utrecht

In 7 stappen naar een waardegedreven zorg dashboard.

Samen beslisdashboard voorbeelden


Leer- en verbeterdashboards 

Plenaire sluiting

 
 

 

Werkbezoeken

Werkbezoeken

24-05-2019

Amsterdam

OLVG | uitkomsten set, PROMs/ PREMs, inkoopmodellen, kosten, zorgpad bouwen.

 

27-09-2019

Breda

AvL/ NKI ism Amgen. Santeon met voorbeeld vergelijken data, Vertrouwen als smeerolie en uitkomstenset en kostendragermodel.

 

10-09-2020

Studio, Eindhoven

Catharina ziekenhuis | Waardegedreven zorg als medicijn. Meten en verbeteren van uitkomsten, netwerkorganisatie in eerste, tweede en derde lijn, inkoopmodellen.

 

19-01-2021

Studio, Meppel

Zorgverlener en patiënt reflecteren op waardegedreven zorg in Isala – digitaal werkbezoek

 

11-02-2021

Bericht Waardegedreven zorg: van droom naar werkelijkheid - werkbezoek Santeon 11 februari 2021 bekijken

Studio, Woerden

Santeon: 'Van droom naar werkelijkheid '

 

12-10-2021

Erasmus MC Rotterdam

'Organisatiebrede waardegedreven zorg in het Erasmus MC'

 

 

 

Rondetafels

Meten naar aantoonbaar verbeteren

24-11-2020

Online

Verkennen wat we kunnen doen met elkaar > ahv Knoster model sessies organiseren

 

16-02-2020

Online

Element: Competenties

Extra documenten:
-White paper: Mijn team is top!
-Zelfscan Effectief lean team

 

13-04-2021

Online

Element: Plan van Aanpak

 

07-09-2021

Online

Element: Visie/ Missie

 

 

Zes jaar geleden formuleerde Santeon de droom over waardegedreven zorg. Tijdens het online werkbezoek van 11 februari 2021 zaten verschillende sprekers van Santeon aan tafel (en op afstand) om te vertellen hoe ze die droom werkelijkheid (hebben) laten worden.

Hieronder vindt u een verslag van de bijeenkomst. In het verslag wordt verwezen naar de video die via deze link on demand beschikbaar is. De vooraf en live gestelde vragen die niet aan bod zijn gekomen, worden later teruggekoppeld via www.linnean.nl 

Dagvoorzitter van het werkbezoek is Willem Jan Bos (internist-nefroloog in het St. Antonius ziekenhuis en voorzitter van het Linnean Initiatief). Hij geeft het woord als eerst aan Pieter de Bey, directeur van Santeon, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen. Santeon is de grootste zorgaanbieder in Nederland. Tenminste, als je alle cijfers bij elkaar optelt, vertelt De Bey. ‘De grootste’ zijn is niet belangrijk vanwege de status, maar vanwege de impact van en op het systeem. Want dat is hoe Santeon zichzelf het liefst ziet: als  een lerend systeem, ook in samenwerking met andere ziekenhuizen en landelijke organisaties. “Met het opschalen van innovaties, met het onderzoek dat we kunnen doen, impact met medische professionals, met iedereen in het veld. Waardegedreven zorg is daarbij het leidend principe”, aldus De Bey vanaf minuut 6:00.

Sessie 1: verbeteren van zorgprocessen

In de eerste sessie van de avond staat het verbeteren van zorgprocessen centraal. Aan tafel zitten Roald van Leeuwen, Programmamanager Samen Beter Santeon, Nelly van Uden, programmaleider Experiment Uitkomstindicatoren, Rene van den Dorpel, Nefroloog Maasstad Ziekenhuis en medisch leider Samen Beter nierfalen, Ellen Parent, Projectleider Samen Beter en Experiment Uitkomstindicatoren Maasstad Ziekenhuis en Hans Bart, Adviseur Patiëntenbelang bij Patiëntenfederatie Nederland.

Samen Beter en chronisch nierfalen

Nelly van Uden trapt de eerste sessie over zorgprocessen af door te vertellen over het Samen Beter programma van Santeon (vanaf minuut 12:15). Dit programma bestaat uit twee componenten: Continu verbeteren en Patient empowerment. “Binnen Continu Verbeteren werken wij met de verbeterteams in de zeven Santeon-ziekenhuizen aan het inzichtelijk maken van onze zorg en het stimuleren van patientverbetering. Bij Patient empowerment kijken we naar het inzichtelijk maken van betekenisvolle resultaten voor de patiënt en het stimuleren van eigen regie. Er zijn momenteel verbetercycli actief voor 15 aandoeningen.”

Chronisch nierfalen is de eerste chronische aandoening waarvoor met Samen Beter een verbetercyclus werd opgezet. Het Maasstad ziekenhuis heeft binnen Santeon de lead voor nierziekten. Ellen Parent vertelt vanaf minuut 20:29 hoe deze verbetercyclus werd aangepakt en wat ze ervan geleerd hebben. Ze benadrukt het belang van een goede samenwerking in meerdere opzichten. “De ene keer ben je het beste ziekenhuis, de volgende keer scoor je als slechtste. Dat is best een beetje spannend”. 

De rol van de patient

De rol van de patiënt in de verbetercyclus van chronisch nierfalen is essentieel. René van den Dorpel en Hans Bart gaan vanaf minuut 25:03 in op de rol van de patiënt in het verbeteren van zorg. Van den Dorpel legt uit waarom de patiënt niet vanaf het allereerste moment betrokken was, ondanks dat dat uiteraard een wens was. “We hebben in het begin, zeker bij deze chronische aandoening waarin parallelle behandeltrajecten moeten worden geanalyseerd, heel veel moeite gehad om onze data op orde te krijgen.” Ze trokken aan de bel bij de NVN. Hun input was reden om verder te gaan met de data-analyse en de vertaling te maken naar wat het betekent voor patiënten. Dit is een herkenbaar obstakel, zegt Bart: “Ook uit het Programma Uitkomstgerichte zorg merken we [dat men zich afvraagt, red]: verzamelen we data op dezelfde manier? Bedoelen we hetzelfde ermee? Dat zijn grote processen om eenheid in krijgen." Aansluitend vertelt hij over landelijke vergelijking en andere projecten die er lopen op het gebied van chronisch nierfalen.
Vanaf minuut 36:15 horen we van Johan Hoogendoorn, patiëntenvertegenwoordiger Niervereniging, hoe hij als patiënt meedenkt en bijdraagt.

Tools en e-learning

Een product uit de verbetercyclus chronisch nierfalen is de Keuzehulp nierfalen, een tool waarmee persoonlijke informatie gebruikt wordt om de patiënt specifiek voor te lichten en hem te helpen bij het kiezen van de behandeloptie die het best bij hem past. De eerste ervaringen zijn gunstig: patiënten zijn enthousiast en de hulp past bij de vragen die ze hebben. Het proces van besluitvorming wordt enorm versterkt (vanaf minuut 40:29). Ten slotte wordt er in de eerste sessie van het werkbezoek aandacht besteed aan de e-learning voor samen beslissen in de spreekkamer (vanaf minuut 46:21) en shuntzorg (vanaf minuut 50:04).

Kijkersvragen en antwoorden eerste sessie

Roald van Leeuwen is tijdens de eerste sessie van de avond sidekick van Willem Jan Bos. Hij leest (en beantwoordt enkele) kijkersvragen. De kijkersvragen die in de studie werden beantwoord, zijn onderstaande. 

  • Zijn er ook kwaliteitsmedewerkers betrokken bij de verbeterteams? (vanaf minuut 18:50)
  • Wat is een voorbeeld van zorgverbetering door het programma? (vanaf minuut 19:35)
  • Wat merkt de patiënt concreet van al deze initiatieven? (vanaf minuut 51:22)
  • Werken jullie bij alle aandoeningen samen met patiëntenverenigingen als die er zijn en op welke manier organiseren jullie het als die er niet zijn? (vanaf minuut 55:09)
  • Is de Keuzehulp een medisch hulpmiddel met de CE-markering (vanaf minuut 56:13)
  • Er ligt veel nadruk op data, maar om de cultuur te veranderen moet je echt wat met die data doen. Wat wordt er gedaan om echt te veranderen? (vanaf minuut 55:33)

Willem Jan Bos sluit het eerste deel van de sessie af met een vraag voor alle tafelgasten: wat zijn lessen die we hieruit kunnen leren voor andere ziektebeelden, vooral ook voor het programma uitkomstgerichte zorg, om te proberen dit landelijk te vertalen naar uiteindelijk 50 ziektebeelden? (vanaf minuut 1:01:17)

Sessie 2: verbeteren van en met data

De tweede sessie van de avond gaat over data en ICT (vanaf minuut 1:08:08). Aan tafel zitten Anne Grotenhuis,  Datascientist Santeon en co-lead voor het Santeon Informatiemodel, Programmamanager I&I Renske Veenstra, Alisa Westerhof, Hoofd Business Intelligence St. Antonius Ziekenhuis, en Sjoerd Niehof, stafvoorzitter Maasstad Ziekenhuis en lid Santeon Expertgroep ICT & Informatisering.

Zorg verbeteren begint met data vergelijken; betrouwbare data die beschikbaar moet zijn voor alle betrokkenen. Santeon richt dit proces in met het Health Intelligence Platform Santeon (HIPS), een gezamenlijk dataplatform van de zeven aangesloten ziekenhuizen. Renske Veenstra vertelt vanaf minuut 1:08:42 over het tot stand komen van HIPS.  “Het samenbrengen van data van ziekenhuizen is een uitdaging. Elk ziekenhuis heeft een eigen EPD met eigen definities.” Dat samenbrengen doen ze binnen Santeon met zorginformatiebouwsystemen. 

Vanaf minuut 1:15:58 vertelt Alisa Westerhof hoe het met data zit aan de kant van het ziekenhuis. Ze benadrukt hoe belangrijk het is om alle stakeholders vanaf het begin in het proces te betrekken en hoe ze dat binnen Santeon hebben gedaan. Het mooie is dat met HIPS niet alleen de zorgprocessen worden verbeterd, maar ook de data. Dat de verbetercycli voor zowel data als zorgprocessen werkt, wordt uitgelegd vanaf minuut 1:20:35).

Kijkersvragen en antwoorden tweede sessie

Na de tweede en laatste sessie was er tijd om in de studio te volgende vragen te behandelen: 

Voordat Willem Jan Bos afsluit, stelt hij ook aan de deelnemers van de tweede sessie de vraag: wat hebben jullie geleerd? Hun antwoorden hoor en ziet u vanaf minuut 1:31:33.

Afbeeldingen

Twitter

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.