'Patiënt aan tafel bij Santeon is win-winsituatie’ - Suzanne van Lint

25-02-2021

Vanaf 2017 organiseert het Linnean Innitiatief bijeenkomsten. In het begin stond het samenkomen in werkgroepen centraal. De werkgroepen komen momenteel op andere momenten samen. Lees meer over werkgroepen hier. Daarnaast organiseert het Linnean initiatief landelijke netwerkbijeenkomsten waar een bepaald thema centraal staat en gaan we op werkbezoek bij organisaties. Centraal staan dan de activiteiten van die organisatie op het gebied van waardegedreven zorg.  

Snel navigeren naar

→  Landelijke netwerkbijeenkomsten en webcast: 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021
→  Werkbezoeken
→  Rondetafels

 

 

 

 

Landelijke netwerkbijeenkomsten 

24-10

Washington

Seminar Uitkomstinformatie voor samen beslissen

 

 

14-12

Den Haag

Terugkomdag VWS

 

 

 

10-04

Nieuwegein

Start werkgroepen + programma Uitkomstgerichte Zorg

 

 

14-06

Maasstad

Praktijkvoorbeeld Cordaan en samenkomst werkgroepen.

 

 

02-10

UMC Utrecht

Werkgroepen, WG Data/ IT + programma Uitkomstgerichte Zorg.

 

 

 

17-01

La Vie, Utrecht

Onderweg naar generieke PROM - WG PROMs, WG Evaluatie en SAZ/ Value2Health voorbeeld: Waardegedreven zorg: gewoon beginnen!

 

 

20-06

Jaarbeurs, Utrecht

PROMIS, IBDream, SpA-Net, itembank, OLVG, Hartwacht, Programma Uitkomstgerichte zorg.

 

 

21-11

Mammoni, Utrecht

Generieke PROMs: menukaart, ICHOM Overall Adult Health, generieke PROMs in de spreekkamer.

 

 

 

05-03

Mammoni, Utrecht

Datavisualisatie/ gebruik dashboard in de spreekkamer: Erasmus, Isala, Ziektelastmeter, Xpert Clinic.

 

 

18-06

Studio, Amsterdam

Data en IT ten behoeven van Samen Beslissen. Voorbeelden: Old en new power, FAIR principes, Health RI.

 

24-09

Studio, Amssterdam

Van registreren van data naar meervoudig gebruik: ervaringen van koplopers. Voorbeelden: LROI, DICA, KNGF, NFK.

 

28-10

Studio Amsterdam

'High Value Care and Corona - Uncertainty as the New Normal'. Voorbeelden: Klinisch leiderschap, Nierpatiënt, meten data / traige OK Erasmus MC, samenwerking ROAZ, UMCG/ patiënt, PFN / patiënt

 

03-12

Studio Enschede

Waardegedreven zorg vereist waardegedreven bekostiging. Angst en depressiezorg (Menzis, Arkin/ Punt P), CVA-zorgbundel (Zilveren Kruis, Revalidatie Rijndam, VV&T instellingen).

 

 

04-03

Bericht Digitale bijeenkomsten  bekijken

Studio Woerden

Patiëntenparticipatie écht centraal zetten, hoe dan?

 

27-05

Ga naar het item 'De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evolutie' - webcast 27 mei 2021

Webinary Amersfoort

De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evoluatie

 
 

Werkbezoeken

Werkbezoeken

24-05-2019

Amsterdam

OLVG | uitkomsten set, PROMs/ PREMs, inkoopmodellen, kosten, zorgpad bouwen.

 

27-09-2019

Breda

AvL/ NKI ism Amgen. Santeon met voorbeeld vergelijken data, Vertrouwen als smeerolie en uitkomstenset en kostendragermodel.

 

10-09-2020

Studio, Eindhoven

Catharina ziekenhuis | Waardegedreven zorg als medicijn. Meten en verbeteren van uitkomsten, netwerkorganisatie in eerste, tweede en derde lijn, inkoopmodellen.

 

19-01-2021

Studio, Meppel

Zorgverlener en patiënt reflecteren op waardegedreven zorg in Isala – digitaal werkbezoek

 

11-02-2021

Bericht Waardegedreven zorg: van droom naar werkelijkheid - werkbezoek Santeon 11 februari 2021 bekijken

Studio, Woerden

Santeon: 'Van droom naar werkelijkheid '

 

 

 

 

Rondetafels

Meten naar aantoonbaar verbeteren

24-11-2020

Online

Verkennen wat we kunnen doen met elkaar > ahv Knoster model sessies organiseren

 

16-02-2020

Online

Element: Competenties

Extra documenten:
-White paper: Mijn team is top!
-Zelfscan Effectief lean team

 

13-04-2021

Online

Element: Plan van Aanpak

 

07-09-2021

Online

Element: Visie/ Missie

 

 

Verbeterteams met een vaste plek voor de patiënt. Binnen Santeon, samenwerkingsverband van zeven ziekenhuizen, draaien er vijftien verbetertrajecten. Suzanne van Lint, projectleider waardegedreven zorg en PROMs in het St. Antonius Ziekenhuis, vertelt over de rol van de ‘patiënt aan tafel’.

Suzanne van Lint  is een van de sprekers tijdens de netwerkbijeenkomst van 4 maart a.s., met als thema ‘Patiëntparticipatie écht centraal zetten, hoe dan?’ 

Hoe ziet patiëntenparticipatie in jullie verbetertrajecten eruit?

Per verbetertraject van Santeon hebben de verschillende ziekenhuizen lokaal een verbeterteam. Bij patiëntparticipatie onderscheiden we twee niveaus: het individueel niveau – gericht op de individuele patiëntenzorg tussen zorgverlener en patiënt,  onder meer samen beslissen – en het collectief niveau. Op collectief niveau zetten wij de patiënt met name aan tafel. Ons uitgangspunt is dat er in een verbeterteam altijd een of twee patiënten zitten. 

Hoe en wanneer betrekken jullie de patiënt bij de verbetercyclus?

Bij het opstarten van een verbetertraject stellen we een multidisciplinair verbeterteam samen. Dat is vaak ook direct het moment dat de patiënten worden uitgenodigd. De medisch leider adviseert welke patiënten geschikt zijn voor de rol. Ze moeten met name verder kunnen kijken en denken dan zichzelf; waarde hechten aan het collectieve belang. De patiënt kan op verschillende momenten input leveren. Dat begint bij het opstellen van de scorekaart. Naast het voorleggen van de set van indicatoren die we gaan meten bij de patiëntenvereniging, denken ook de patiënten uit de lokale verbeterteams mee welke indicatoren belangrijk zijn. Vervolgens neemt de patiënt plaats in de data-besprekingen, die tweejaarlijks plaatsvinden. Met name bij het duiden van de resultaten spelen de patiënten een grote rol. We zien dat de richting van het gesprek vaak verandert door hun toedoen. Zij focussen op die uitkomsten die voor hen en dus voor de doelgroep van waarde zijn. De patiënt helpt ons met het beantwoorden van de vragen: waar gaan we mee aan de slag, waar ligt onze focus? 

Als concreet voorbeeld moet ik denken aan de kick-off van het verbetertraject diabetes. Bij het doornemen van de scorekaart kwamen we op de uitkomstmaat HbA1C, waarvoor we een subcategorie hadden aangebracht. We wilden kijken welke patiënten vorig jaar goed zaten en dit jaar niet. Een patiënt wees ons erop dat we erg gefocust waren op afwijkingen: “Jullie kijken vanuit de scorekaart vooral naar patiënten bij wie het niet goed gaat en of jullie ergens iets hebben laten liggen. Ik ben meer benieuwd naar de patiënten met wie het juist goed gaat.” Ik word steeds weer verrast door hun mindset, naar die andere manier van naar zorg kijken.

Wat levert die mindset jullie als organisatie op?

Het lukt ons beter om de focus echt op waarde te leggen, om te bepalen waar we energie in moeten steken om daadwerkelijk te kunnen verbeteren. Verder geeft patiëntparticipatie ons inzichten in afwijkende processen, daar zal ik zo een voorbeeld van geven. Zorgverleners hebben nog wel eens de neiging alles te willen verklaren en de reden daarvan soms te willen weerleggen. Patiënten wijzen ons met hun ervaring op de impact die het heeft. We spreken niet over, maar mét patiënten. 

Heb je concrete voorbeelden van verbeterinitiatieven?

De reumapatiënten in ons verbeterteam had een mooi voorbeeld. Een kwestie die vooraf helemaal niet in beeld was bij ons en dat is een verbeterinitiatief geworden. Deze patiënt gebruikt medicatie die alleen bij de ziekenhuisapotheek op te halen is. Via het patiëntenportaal vroeg hij de medicatie aan, waarvan hij later keurig een bevestiging kreeg. Hij kwam aan bij de apotheek om zijn medicijnen op te halen, maar het lag niet klaar. Blijkbaar verliep het proces niet zoals gecommuniceerd. Om dit probleem te onderzoeken en aan te pakken hebben we een lean sessie opgestart. In multidisciplinaire samenstelling hebben we ingezoomd op alle tussenstappen van het proces. Na afloop van die sessie hebben we de kink in de kabel gevonden, maar hebben we ook een aantal andere processtappen verbeterd. Zo hebben we ook het werk van de baliemedewerker, de reumatoloog en de apotheker aangenamer kunnen maken. Zonder de patiënt aan tafel hadden we nooit op deze manier naar dit proces gekeken.

Daarnaast hebben patiënten in het verbeterteam diabetes actief meegedacht over het voorstel van de vragenlijst om uitkomsten zoals pijn, vermoeidheid en dagelijkse activiteiten te meten (PROMs). Wat is de toon van de vragen, heb ik zin om dit in te vullen? Bij de screening op depressie hadden we drie opties om uit te kiezen. We hebben die opties ook voorgelegd aan patiënten. Hun input hebben we verwerkt in de uitwerking van de PROMs.

En wat levert het de patiënt op?

De eerder genoemde reumapatiënt vertelde mij dat hij graag meedenkt wat beter kan. Aan tafel krijg je de kans om die feedback op de juiste plek te krijgen, om invloed uit te oefenen op de zorg en deze te helpen verbeteren. Als bijkomend voordeel noemde hij dat hij door het kijken naar indicatoren en resultaten veel meer leert over zijn ziekte. 

Wat betekent die vaste rol van de patiënt voor de rest van het zorgteam?

De patiënt aan tafel zetten, betekent transparant durven zijn, je kwetsbaar op durven stellen. Als je resultaten van twee ziekenhuizen gaat vergelijken, kan de patiënt ook zien dat je niet altijd het beste jongetje of meisje van de klas bent. Een enkele keer is er om die reden weerstand tegen deze vorm van patiëntenparticipatie. Dat heeft er vaak ook mee te maken dat men nog niet inziet wat de toegevoegde waarde van de patiënt aan tafel is. Om met de billen bloot te gaan, moet je als organisatie een goede verbetercultuur hebben. Hoe verder je in zo’n cyclus zit, hoe normaler het is. Je groeit daarin met elkaar. Als projectleider is het mijn rol om de functie van de patiënt te verduidelijken en om de juiste sfeer in het team te creëren. Iedere zorgverlener neemt expertise mee, maar ook patiënten hebben unieke kennis en ervaringen die bijdragen aan het verbeteren van de zorg.

Krijgt de patiënt in de toekomst nog meer inspraak?

We zijn bezig met meer verbeterteams waarin de patiënt een vaste plek heeft. Ook willen we binnen Santeon andere vormen van patiëntenparticipatie gaan uitwisselen om van elkaar te leren. Er zijn immers ook goede ervaringen met aanvullende vormen als spiegelgesprekken, diepte-interviews en enquêtes. Ook in de doorontwikkeling van diensten is de patiënt een goede partner. Denk bijvoorbeeld aan uitkomstinformatie op het patiëntenportaal en het dashboard, wat is wenselijk? Dat zijn mogelijkheden om de kennis en kunde van de patiënt goed tot hun recht te laten komen. Patiëntenparticipatie is een win-winsituatie voor patiënt, zorgverlener en organisatie. Ieder heeft zijn eigen kennis en kunde, samen krijg je een completer beeld.

Contact

Suzanne van Lint
projectleider waardegedreven zorg en PROMs, St. Antonius Ziekenhuis
s.van.lint@antoniusziekenhuis.nl

Verder lezen

Afbeeldingen

Twitter

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.