Webcast: De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evolutie

27-04-2021

Vanaf 2017 organiseert het Linnean Innitiatief bijeenkomsten. In het begin stond het samenkomen in werkgroepen centraal. De werkgroepen komen momenteel op andere momenten samen. Lees meer over werkgroepen hier. Daarnaast organiseert het Linnean initiatief landelijke netwerkbijeenkomsten waar een bepaald thema centraal staat en gaan we op werkbezoek bij organisaties. Centraal staan dan de activiteiten van die organisatie op het gebied van waardegedreven zorg.  

Snel navigeren naar

→  Landelijke netwerkbijeenkomsten en webcast: 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021
→  Werkbezoeken
→  Rondetafels

 

 

 

 

Landelijke netwerkbijeenkomsten 

24-10

Washington

Seminar Uitkomstinformatie voor samen beslissen

 

 

14-12

Den Haag

Terugkomdag VWS

 

 

 

10-04

Nieuwegein

Start werkgroepen + programma Uitkomstgerichte Zorg

 

 

14-06

Maasstad

Praktijkvoorbeeld Cordaan en samenkomst werkgroepen.

 

 

02-10

UMC Utrecht

Werkgroepen, WG Data/ IT + programma Uitkomstgerichte Zorg.

 

 

 

17-01

La Vie, Utrecht

Onderweg naar generieke PROM - WG PROMs, WG Evaluatie en SAZ/ Value2Health voorbeeld: Waardegedreven zorg: gewoon beginnen!

 

 

20-06

Jaarbeurs, Utrecht

PROMIS, IBDream, SpA-Net, itembank, OLVG, Hartwacht, Programma Uitkomstgerichte zorg.

 

 

21-11

Mammoni, Utrecht

Generieke PROMs: menukaart, ICHOM Overall Adult Health, generieke PROMs in de spreekkamer.

 

 

 

05-03

Mammoni, Utrecht

Datavisualisatie/ gebruik dashboard in de spreekkamer: Erasmus, Isala, Ziektelastmeter, Xpert Clinic.

 

 

18-06

Studio, Amsterdam

Data en IT ten behoeven van Samen Beslissen. Voorbeelden: Old en new power, FAIR principes, Health RI.

 

24-09

Studio, Amssterdam

Van registreren van data naar meervoudig gebruik: ervaringen van koplopers. Voorbeelden: LROI, DICA, KNGF, NFK.

 

28-10

Studio Amsterdam

'High Value Care and Corona - Uncertainty as the New Normal'. Voorbeelden: Klinisch leiderschap, Nierpatiënt, meten data / traige OK Erasmus MC, samenwerking ROAZ, UMCG/ patiënt, PFN / patiënt

 

03-12

Studio Enschede

Waardegedreven zorg vereist waardegedreven bekostiging. Angst en depressiezorg (Menzis, Arkin/ Punt P), CVA-zorgbundel (Zilveren Kruis, Revalidatie Rijndam, VV&T instellingen).

 

 

04-03

Bericht Digitale bijeenkomsten  bekijken

Studio Woerden

Patiëntenparticipatie écht centraal zetten, hoe dan?

 

27-05

Ga naar het item 'De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evolutie' - webcast 27 mei 2021

Webinary Amersfoort

De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evoluatie

 
 

Werkbezoeken

Werkbezoeken

24-05-2019

Amsterdam

OLVG | uitkomsten set, PROMs/ PREMs, inkoopmodellen, kosten, zorgpad bouwen.

 

27-09-2019

Breda

AvL/ NKI ism Amgen. Santeon met voorbeeld vergelijken data, Vertrouwen als smeerolie en uitkomstenset en kostendragermodel.

 

10-09-2020

Studio, Eindhoven

Catharina ziekenhuis | Waardegedreven zorg als medicijn. Meten en verbeteren van uitkomsten, netwerkorganisatie in eerste, tweede en derde lijn, inkoopmodellen.

 

19-01-2021

Studio, Meppel

Zorgverlener en patiënt reflecteren op waardegedreven zorg in Isala – digitaal werkbezoek

 

11-02-2021

Bericht Waardegedreven zorg: van droom naar werkelijkheid - werkbezoek Santeon 11 februari 2021 bekijken

Studio, Woerden

Santeon: 'Van droom naar werkelijkheid '

 

 

 

 

Rondetafels

Meten naar aantoonbaar verbeteren

24-11-2020

Online

Verkennen wat we kunnen doen met elkaar > ahv Knoster model sessies organiserene

 

16-02-2020

Online

Element: Competenties

Extra documenten:
-White paper: Mijn team is top!
-Zelfscan Effectief lean team

 

13-04-2021

Online

Element: Plan van Aanpak

 

na de zomer

Online

Element: Visie/ Missie

-volgt

 

 

Waardegedreven zorg is zorg die zodanig wordt georganiseerd en geleverd dat deze aansluit bij de behoeften van de patiënt. Binnen waardegedreven zorg is continu leren en verbeteren op basis van ervaringen, uitkomsten en kosten een centraal element.

Ervaringen van patiënten zijn hierbij een belangrijke input voor het leer- en verbeterproces van een organisatie, bijvoorbeeld als het gaat om de ervaring met samen beslissen of de ervaring met samenwerking  tussen verschillende afdelingen binnen één organisatie of zelfs tussen verschillende betrokken zorgorganisaties. 

PREM
Een Patient Reported Experience Measures (PREM) is een instrument dat de ervaringen van een patiënt met (onderdelen van) het zorgproces meet. Dit gaat o.a. over bejegening, privacy, bespreken van behandelmogelijkheden, ervaring van behandeling, coördinatie van zorg, betrekken van naasten, samen beslissen, informatievoorziening en communicatie.

Doelen van een PREM
PREMs worden gebruikt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door afdelingen of ziekenhuizen met elkaar te vergelijken (‘benchmarken’) en te leren van verschillen. Maar ook zonder benchmarking bieden PREMs nuttige aanknopingspunten voor verbetering, bijvoorbeeld door ervaringen in de tijd te monitoren. Daarnaast bieden PREMs keuze-informatie voor patiënten en zorginkoopinformatie door zorgverzekeraars.

Bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst van 27 mei gaan Hileen Boosman en Dolf de Boer, voorzitters van de werkgroep PREMs, met deskundigen in gesprek over de ontwikkelingen en bespreken op welke vlakken kansen liggen. Meetmomenten veranderen, PREMs moeten patiënten volgen over het hele zorgpad, en waarom bespreken we de ingevulde PREM niet met een patiënt zoals we dat ook met PROMs doen? De plek en meerwaarde van PREMs binnen waardegedreven zorg is zich aan het uitkristalliseren.Met elkaar dezelfde taal spreken is ook een onderwerp, daarvoor ontwikkelde de werkgroep PREMs het PREM spiekbriefje. Het wordt een interactieve bijeenkomst waar ook ruimte is om ervaringen en tips met elkaar uit te wisselen.

Sprekers

  • Marinella Offerman en Karolijn Dulfer van het Erasmus MC  over de rol van waardegreven zorg in het hoofd-hals oncologische zorgproces en de ontdekkingsreis naar de beste manier deze zorgervaring te meten. Kira van Hof van het Erasmus MC nodigt deelnemers uit mee te doen om het concept waardegedreven zorg te conceptualiseren.
  • Marieke van Buchem van het LUMC vertelt over de inzet van Artificial Intelligence (AI) technieken om automatisch de antwoorden op open vragen te analyseren. Het stellen van open vragen levert waardevolle informatie op. De analyse van deze antwoorden blijft echter een tijdsintensieve klus. Marieke vertelt over de (on)mogelijkheden om automatisch onderwerpen en verbeterpunten uit de vrije-tekstantwoorden van patiënten te halen.
  • Monique Klerkx RM MSc, verloskundige en directeur zorg verloskunde bij IGO (integrale geboortezorg organisatie) Annature Geboortezorg over de inzet van het meten van patiëntervaringen in de geboortezorg en welke uitdagingen dit meebrengt voor het meten en bespreken in de keten

Aansluiten
https://avbrothers.zoom.us/j/87226814316?pwd=bE02ZlRuL3QzNlVZRkJXczkwYjdtZz09

Of gebruik in Zoom de volgende codes 

  • Meeting ID: 872 2681 4316
  • Passcode: 633429

 

Afbeeldingen

Twitter

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.