Vragen webcast Sturen op patiëntwaarde beantwoord

06-12-2023
334 keer bekeken

Tijdens de webcast Sturen op patiëntwaarde: verbinden van uitkomsten én kosten werd een aantal vragen gesteld. Helaas konden niet alle vragen aan bod komen. Daarom volgen we alle gestelde vragen hieronder schriftelijk op. Verdiepende of aanvullende vraag? Stuur hem naar linnean@zinl.nl

Vraag Antwoord
Moeten we niet scherper onderscheid maken in macro afweging (maatschappelijk) met analyses van kosteneffectiviteit en micro kosten afweging in het zorgpad (bijv. met TD ABC), dit laatste geeft misschien meer handvatten voor verbetering in het zorgpad op de werkvloer Mijns inziens hangen effecten op micro, meso en macro niveau met elkaar samen. Door bijv. het verkorten van de opnameduur, bespaar je kosten voor de patiënt (micro niveau) en personele inzet (meso niveau), maar doe je mogelijk een groter beroep op mantelzorgers (macro niveau), hetgeen ten koste gaat van hun eigen inzetbaarheid als werknemer. Indien we niet alle niveaus meenemen in kosteneffectiviteitsanalyses, lopen we het risico een verbeterinitiatief ten onrechte kosteneffectief te noemen. Ik pleit er daarom voor dat alle niveaus moeten worden geanalyseerd, waarbij elk niveau eigen handvatten kan bieden voor verbeteringen.   
Er werd eerder gezegd dat altijd een innovatie vergeleken werd met de klassieke zorglevering. Maar wordt er ook gebruik gemaakt van HTA om 2 nieuwe interventies te vergelijken? Als voorbeeld 2 Genexpressietesten die bij borstkanker die tegelijk in het verzekerde pakket zijn toegelaten? HTA kan zeker ook gebruikt worden voor evaluatie van twee ‘dure diagnostische precisie testen’ op uitkomsten en kosten (in de dagelijkse praktijk). Dit gebeurt echter nog niet zo vaak.
Zowel retrospectief modelmatig (bv Decision tree analysis) of prospectief (RCT) zijn daar HTA methodes voor. 
Wat is jullie visie op het sturen op uitkomsten en kosten bij zeldzame ziekten? Soms zijn deze ziektes zo zeldzaam dat er niet een beeld is van het huidige beloop. Waarmee vergelijk je dan de uitkomsten en kosten van een nieuw medicijn dat voor zo’n ziekte beschikbaar komt? Een nieuwe medicijn kan alleen op de markt komen als er getest is op de verbetering op een ‘effectmaat’. En dus wordt er altijd vergeleken met een effectmaat ook binnen zeldzame aandoeningen.
Het doen van studies duurt vaak langer omdat de aantallen patiënten welke nodig zijn om een verschil te kunnen aantonen, natuurlijk minder zijn. Vaak zijn dit ook internationale samenwerkingen. 
Hoe kunnen we de gemeten effecten relateren aan verbeterintiatieven in de praktijk? Want hoe weten we of een verandering/verbetering in uitkomsten niet op toeval berust? Doorgaans is informatie over procesverbeteringen niet in datasystemen vastgelegd. Dus hoe kunnen we dat koppelen aan data, en hoe veilig kunnen we in een evaluatie dan een uitspraak doen over het effect van verbeterinterventies? De mate waarin het effect van een verbeterinitiatief te relateren is aan verandering in de chart is afhankelijk welke patienten populatie en tijdsbestek de chart weergeeft. De spider chart wordt huidig gebruikt om een trend weer te geven en eventuele veranderingen tgv een verbeterinitiatief in te schatten. In onze ervaring is dat een voldoende methode. Aanvullende analyses en/of subgroep analyses zijn soms vereist alvorens bevindingen te generaliseren. Hier zijn statistische methoden vereist. Om die reden zijn onderzoekers ook betrokken bij de commissie kwaliteit.
Kunnen kwaliteitsregistraties wat jullie betreft bijdragen aan waardegedreven zorg? Zo ja, hoe? Het korte antwoord: jazeker! Tijdens de webcast heeft Gijs van Steenbergen uitgebreider bij deze vraag stilgestaan. Kijk dit fragment terug van de webcast terug via deze link
Mooi radar diagram voor de cardio. In welk organisatorisch overleg wordt dit radar diagram besproken om daadwerkelijk te sturen in de praktijk? Dank voor de vraag. De spider charts worden huidig gebruikt in de commissie kwaliteit van het hartcentrum. Van verschillende aandoeningen/behandelingen wordt elke twee weken een chart besproken met cardiologen, hartchirurgen, management, projectleiders en onderzoekers. 
Sturen op uitkomsten en kosten vraagt om voldoende kwaliteit van de geregistreerde data in de zorginstelling. Hoe bepaal je wanneer de kwaliteit van de data voldoende is - dat er voldoende vertrouwen is - om te starten met sturen? Tijdens de webcast heeft Jean-Bart Bügel uitgebreider bij deze vraag stilgestaan. Kijk dit fragment van de webcast terug via deze link
Met welke frequentie meten/rapporteren en sturen jullie? 1 x per kwartaal
Is de patientervaring ook opgenomen in de definitie van succesrate in het QCI framework? PROMs worden meegenomen als één van de kwaliteitsindicatoren, maar response rate is niet altijd goed genoeg. PREMs (nog) niet.
Ik word wel nieuwsgierig naar dat stappenplan.... Komt in de loop van volgend jaar beschikbaar via het Linnean Initiatief. Alle deelnemers krijgen automatisch bericht. 
worden slides beschikbaar gesteld? Ja, de slides zijn hier te downloaden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen