Submenu

Linnean-producten

Een goed begin is het halve werk. Om jou te helpen zoveel mogelijk kennis op te doen over de haken en ogen van waardegedreven zorg, hebben wij een kennisbank voor je ontwikkeld. Hier vind je informatie over het meten van uitkomsten (PROMs) en kosten. Deze pagina's dienen als een startpunt om u op weg te helpen.

Lees je in en wees voorbereid!

Ontdek diverse thema's:

Op deze pagina lees je meer over de producten die de werkgroepen onder auspiciën van het Linnean Initiatief ontwikkeld hebben. De auteurs zijn verantwoordelijkheid voor de inhoud.

 

Product 1. Menukaart generieke PROM 

Achtergrondinformatie: in 2019 sloot de werkgroep PROMs een anderhalf jaar durend af. Het proces begon met de vraag waarvoor PROMs konden worden ingezet en wat de invloed van verschillende doelen op de keuze voor PRO's en PROMs is. De conclusie was dat dezelfde PRO's relevant zijn voor diverse gebruiksdoelen. Het menu bevat een lijst van dertien PRO's die relevant zijn voor grote patiëntengroepen met verschillende aandoeningen. Voor elke PRO worden delen van generieke PROMs aangeboden. Deze zijn uitgesplitst naar de doelgroepen volwassenen, ouderen en kinderen.

→ Download: advies en onderzoeksagenda

→ Lees het verslag van de bijeenkomst op 21 november 2021

→ Lees de handreiking Generieke PROMs van programma Uitkomstgerichte Zorg 

 

Product 2. Consultatie - Data/IT Optimaal Inzetten ten behoeve van Samen Beslissen

 De werkgroep Data & ICT beschreef vier knelpuntendie naadloze samenwerking van flexibele IT-infrastructuren ten behoeve van samen beslissen belemmeren. Dit betreft:

  1. denken vanuit old power;
  2. het gebrek aan een eenduidige datadefinitie;
  3. het gebrek aan een infrastructuur en; 
  4. het gebrek aan centrale governance.  

→ Download: verslag en antwoorden op vragen

→ Bekijk de webcast van 18 juni 2020 

 

 

 

 

Product 3. Waardegedreven zorg: een noodzakelijke basis in de opleiding van zorgprofessionals

 De Linnean werkgroep Onderwijs en Opleiden deelt vier adviezen:

  1. Zorg voor inbedding van het waardegedreven zorg-gedachtengoed in de opleidingen voor alle zorgprofessionals. Deze paper spitst zich toe op de opleidingen in de verschillende fasen van de carrières van paramedici, verpleegkundigen en artsen/ medisch specialisten.
  2. Maak in waardegedreven zorg-onderwijs onderscheid tussen a) principes, b) implementatie en c) randvoorwaarden.
  3. Selecteer het onderwerp van waardegedreven zorg-onderwijs op basis van de carrièrefase van de paramedicus, verpleegkundige of arts/medisch specialist.
  4. Selecteer de wijze waarop kennis wordt overgedragen op basis van het onderwerp en carrièrefase.

→ Download: het advies

 

 

  

 

Product 4. Op weg naar uitkomstgerichte bekostiging via zorgbundels - praatplaat

De werkgroep Bekostiging kwam in 2019 en 2020 meerdere keren samen. Dit resulteerde in een aantal producten dat samengevat is in onderstaande praatplaat. 

→ Download: praatplaat en klik op de interactieve elementen

→ Lees artikel in Qruxx over geleerde lessen 

→ Bekijk de webcast van 3 december 2020 of lees het verslag

 

Product 5. Waardegedreven zorg met uitkomsten én kosten 

Aandacht voor kosten binnen waardegedreven zorg-initiatieven is tot op heden nog schaars gebleven. De Linnean werkgroep Kosten wil daar verandering in brengen. Er kan namelijk al ontzettend veel op kosten-gebied, veel meer dan menig zorgverlener of stafadviseur denkt. Daarom schreef de werkgroep een whitepaper over de (on)mogelijkheden met betrekking tot kosten binnen waardegedreven zorg. Het doel: medisch en financieel professionals in de zorg samen te laten kijken naar uitkomsten én kosten. In het advies beschrijft de werkgroep een aantal actiepunten, reeks praktijkvoorbeelden, methoden van kosten berekenen, informatie over uitkomsten in relatie tot kosten, en relevante begrippen. 

→ Download: het advies 

→ Bekijk de webcast van van 30 september  of lees het verslag

 

 

 

 

Product 6. PREM-zakboekje

De werkgroep PREMs wil de kennis over patiëntervaringen in de praktijk een boost geven. Ze bundelen de belangrijke basiskennis en delen via inspiratieverhalen welke keuzes gemaakt zijn rond deze vragenlijsten. De basiskennis is vormgegeven in een PREM-zakboekje.

→ Bekijk het PREM-zakboekje online

→ Download: het PREM-zakboekje 

→ Bekijk de webcast van 27 mei 2021 of lees het verslag

 

 

 

 

Product 7. Aandoeningsgerichte Organisatievormen (AGO) archetypen

Teams vormen de hoeksteen van waardegedreven zorg. Die teams functioneren veelal in organisaties, maar kennen zelf ook verschillende organisatievormen. Afhankelijk van die organisatievorm is het makkelijk(er) of moeilijk(er) om bepaalde waardegedreven zorg-ambities te realiseren. Daarom is het van belang om je eerst bewust te zijn in welke aandoeningsgerichte organisatievorm men nú zit en hoe bewust die keuze is. Om vervolgens het gesprek aan te gaan over welke aandoeningsgerichte organisatievorm het beste past bij de ambities en hoe de taken dan worden verdeeld, op team- en organisatieniveau. De werkgroep Aandoeningsgericht Organiseren ontwikkelde een handreiking waarin zij acht verschillende mogelijkheden identificeren en beschrijven: het projectteam, de matrixorganisatie, Integrated Practice Unit (IPU) of het zelfstandig behandelcentrum, elk al dan niet in de keten.

→ Download: handreiking Archetypen Aandoeningsgerichte Organisatievormen

→ Bekijk de webcast van 25 november 2021 of lees het verslag

 

Product 8. QuickScan 'Hoe waardegedreven werkt ons team?'

Waardegedreven zorg wordt vaak geassocieerd met PROMs meten, samen beslissen en uitkomsten in dashboards visualiseren. Maar wist je dat waardegedreven zorg maar liefst zeven domeinen telt? Met het invullen van de QuickScan weet jij waar jouw team staat op deze zeven domeinen. Wat gaat goed? Wat kan beter? Bepaal samen met je team de agenda en monitor jullie voortgang door elke zes maanden de QuickScan te doen. 

Doe de Quickscan en zie hoe jouw team ervoor staat 

Meer informatie over de QuickScan en hoe deze tot stand is gekomen

→ Bekijk de webcast van 25 november 2021 of lees het verslag 

 

Product 9. LINNEAN-model Aan de slag met waardegedreven zorg

De werkgroep Versnelling heeft het LINNEAN-model 'Aan de slag met waardegedreven zorg' ontwikkeld, een handreiking voor iedereen die wil starten met waardegedreven zorg (WGZ) of al is gestart. 

Centraal bij waardegedreven zorg staat dat zorg beter aansluit bij wat voor patiënt én zorgverlener waardevol is. Het helpt meer waarde te bieden door betere zorgresultaten voor de patiënt, meer werkplezier bij de zorgverleners en dat tegen dezelfde of zelfs lagere kosten. Waardegedreven zorg in de praktijk invoeren is geen sinecure, maar een fundamenteel andere manier van zorg organiseren en leveren, een grote verandering dus. 

De handreiking bundelt meer dan 10 jaar kennis en ervaring met waardegedreven zorg tot een praktische leidraad. Zorgprofessionals en -organisaties hoeven zo niet langer meer zelf het wiel uit te vinden. 

Het handreiking biedt zorgverleners, patiënten, stafadviseurs, beleidsmakers en managers concrete en praktische handvatten om succesvol een WGZ-initiatief te starten. In het LINNEAN-model zijn zeven domeinen beschreven die bij een succesvolle implementatie van een WGZ-initiatief belangrijk zijn. Per domein komen patiënten en zorgverleners aan het woord die situaties beschrijven, zijn checklists en handige tools toegevoegd. Daarnaast zijn voorbeelden van organisaties opgenomen die de afgelopen jaren de WGZ-principes omarmd hebben, zoals de Santeon-ziekenhuizen, het Erasmus MC, Isala, de Nederlandse Hart Registratie en Huisartsenpraktijk Afferden.

→ Bekijk het LINNEAN-model online

→ Download de brochure in het Nederlands (webversie; drukbestand)

→ Download de brochure in het Engels (webversie; drukbestand)

 

Product 10. Kennisbank 'Van meten naar aantoonbaar verbeteren'

Via diverse rondetafels leren en ontdekken leden van Linnean hoe zorgteams en organisaties de stap (kunnen) maken naar aantoonbaar verbeteren. Per rondetafel bespreken we één element van het Knoster model/change model van Lippitt: visie, urgentie, plan, middelen en competenties. 

Element 

Uitwerking

 

Competenties

Belangrijk: Coachen, aanpassingsvermogen, creativiteit, samenwerken, kwaliteitsgerichtheid, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid. Presentatie, Zelfscan Effectief Leanteam van een continue verbetercultuur, White paper: Mijn team is top!, terugkoppeling

 

Plan/ Aanpak

 

Visie/ missie

 

 

→ Bekijk de kennisbank 

Elementen van veranderen - Knoster model / Lippitt change model

 

Product 11. Handreiking 'In 7 stappen naar een waardegedreven zorg dashboard'

Het 'In 7 stappen naar een waardegedreven zorg' dashboard is bedoeld om iedereen aan te moedigen om aan de slag te gaan met het bouwen van dashboards. Dit stappenplan werd ontwikkeld door de werkgroep datavisualisatie/ dashboarding. Klik hier voor meer informatie over de totstandkoming.   

→ Bekijk het 7-stappenplan

→ Bekijk verschillende types dashboards: voor samen beslissen en leren en verbeteren

→ Kijk de webcast terug of lees het verslag

 

 

Product 12. Wat werkt in de implementatie van waardegedreven zorg en waarom?

De vraag ‘wat werkt in de implementatie van waardegedreven zorg en waarom?’ wordt beantwoord in een grootschalig literatuuronderzoek van het programma Uitkomstgerichte zorg. Tijdens de webcast van 10 maart 2022 gingen deskundigen over wat het literatuuronderzoek laat zien in gesprek, maar ook wat de praktijk ons leert over waardegedreven zorg. Dit was gericht op drie niveaus: het gesprek met de patiënt in de dagelijkse zorg, het verbeteren van de zorgpraktijk op basis van geaggregeerde PROMs-data en kosten.

→ Kijk de webcast terug, bekijk de dia's of lees het verslag

→ Bekijk verschillende praatplaten van de systematische reviews:
0. Waardegedreven Zorg implementeren – Wat werkt en waarom?
1. PROMs in de dagelijkse zorg
2. Leren en verbeteren op basis van geaggregeerde patiënt gerapporteerde uitkomstinformatie
3. Costing in value-based healthcare – science or fiction?
4. Value-Based Integrated Care (niet besproken tijdens webcast)

 

Product 13. Generieke profielschets en functiebeschrijving van de medisch leider in de aandoeningsgerichte organisatie.

De transitie naar waardegedreven zorg introduceert nieuwe functies en verandert bestaande functies). In algemene zin hebben de nieuwe functie(s) betrekking op het organiseren en leveren van zorg rondom een aandoening in plaats van rondom een functiegerichte afdeling of eenheid. Belangrijke nieuwe functies die al in meerdere ziekenhuizen ontstaan zijn, zijn de medisch-, verpleegkundig- en bedrijfskundig leider rondom een specifieke patiëntengroep (of aandoening).

De werkgroep Veranderkunde van het Linnean Initiatief heeft in 2023 generieke profielschetsen en functiebeschrijvingen opgesteld voor de medisch- en verpleegkundig leider in de aandoeningsgerichte organisatie. Deze generieke profielschetsen en functiebeschrijvingen dienen als hulpmiddel voor ziekenhuizen in Nederland  voor het werven, selecteren en opleiden (bijv. door deelname aan een leiderschapsprogramma) van de medisch- en verpleegkundig leider van een AGO.

→ Bekijk hier de generieke profielschets en functiebeschrijving voor de medisch leider.

→ Bekijk hier de generieke profielschets en functiebeschrijving voor de verpleegkundig leider.

N.B. De werkgroep werkt momenteel aan het opstellen van generieke profielschets en functiebeschrijving voor de bedrijfskundig leider. 

 

Bekijk ook onze jaarverslagen en jaarplannen

2018: Één jaar Linnean Initiatief

2019: Jaarplan en jaarverslag

2020: Jaarplan en jaarverslag

2021: Jaarplan en jaarverslag

2022: Jaarplan en jaarverslag

2023: Jaarplan

jaarverslag

Afbeeldingen

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.