Werkgroepen

Leden van Linnean komen samen om te spreken over actuele en relevante thema’s binnen waardegedreven zorg. Dit doen ze op hun eigen manier, fysiek, of online via Zoom. Ze bespreken relevante ontwikkelingen of werken aan producten (bijeenkomsten organiseren, adviezen schrijven).

De fases waarin de werkgroepen zich bevinden verschillen. Sommigen staan nog aan het begin, anderen zijn (bijna) klaar. 

Interesse om u bij een werkgroep aan te sluiten?

Meld u dan hier aan

 

Dashboarding

Voorzitter: Tim Twigt

IPU's

Voorzitter: Maarten Koomans

 

Het terugkoppelen van data speelt een grote rol in het verbeteren van de zorgkwaliteit. Met een dashboard kunnen zorgverleners zien hoe het met de patiënt gaat en inzicht krijgen in de processen. Hoe bepaal je welke gegevens je visualiseert en hoe interpreteer je de data op een dashboard? En hoe zorg je ervoor dat ermee gewerkt wordt? Als u wilt meedenken over deze vraagstukken, sluit u dan aan bij de werkgroep Dashboard.

Noemen we een multidisciplinair team met gezamenlijke verantwoordelijkheden een IPU (Integrated Practice Unit)? Of kunnen we zo’n team pas een IPU noemen als het een eigen bestuur, financiën en structuren heeft? Met andere woorden: wat verstaan we onder een IPU en wat is de definitie? Kunnen er verschillende soorten IPU’s bestaan? De koplopers op het gebied van waardegedreven zorg in Nederland buigen zich over dit vraagstuk en ontwikkelen een stappenplan om toe te bouwen naar een archetype IPU.

 

 

PREMs

Voorzitters: Dolf de Boer en Hileen Boosman

Kosten

Voorzitter: Wilbert van den Hout

 

Het meten van patiëntervaringen is één van de methoden om kwaliteit van zorg te verbeteren. De werkgroep PREMs inventariseert welke verschillende instrumenten momenteel gebruikt worden om dit doel te bereiken. Ze bekijkt of het mogelijk is om advies te geven over de generieke toepassing van een PREM of uit welke elementen dit instrument zou kunnen bestaan. Houdt u zich bezig met dit onderwerp? Sluit aan.

Tot op heden is er weinig inzicht in de daadwerkelijke kosten die worden gemaakt over de gehele zorgcyclus. Kosten worden de grootste black box van de Nederlandse gezondheidszorg genoemd. En bestaan dé kosten wel? Hoe meten we kosten? En als we die kosten dan hebben, hoe gebruiken we de kosteninformatie dan vanuit het perspectief van waardegedreven zorg? Over die vragen buigt de werkgroep Kosten zich. 

 

 

Data & IT

Voorzitter: Frits van Merode 

Bekostiging

Voorzitter: Mart van de Laar 

 

Om Samen Beslissen in IT-opzicht mogelijk te maken moet primaire data op een eenduidige manier worden vastgelegd, uitgewisseld en gepubliceerd worden. Geaggregeerd kan secundaire data worden gebruikt als keuze-informatie voor patiënten tussen spreekkamers (welke spreekkamer?) en binnen de spreekkamer (welke behandeling?). In de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan. Wat zijn de knelpunten en hoe kunnen we die oplossen?

De bekostiging van de Nederlandse gezondheidszorg is momenteel gebaseerd op volume, in plaats van op waarde. Deze waarde kunnen we via contractering regelen, dat is mogelijk binnen het huidige declaratiesysteem niet te verlaten, bijvoorbeeld door gebundelde betaling. De werkgroep Bekostiging brengt in kaart welke (inter)nationale initiatieven er zijn en stimuleert om deze voort te zetten en op te starten. Wilt u hier aan me werken, sluit dan vooral aan.

 

Inspiratienetwerk

Voorzitter: Monique Kappert

Evaluatie

Voorzitter: Martine de Bruijne en Philip van der Wees

 

Niet opnieuw het wiel hoeven uitvinden, elkaar weten te vinden en elkaar inspireren. Dit zijn de hoofddoelen van het Inspiratienetwerk. Om deze doelen te bereiken organiseren we onder meer werkbezoeken en verzamelen en delen we inspirerende voorbeelden en verhalen op de website linnean.nl. Doet u mee?

Waardegedreven zorg is een andere manier van zorg leveren, eentje die inspanning vergt van patiënten en zorgverleners. We weten nog niet voldoende wat de meerwaarde hiervan zal zijn. De werkgroep Evaluatie richt zich daarom onder meer op het scheppen van een kader voor wetenschappelijk evaluatieonderzoek en het opstellen van een kennisagenda. Als dit ook uw passie is, sluit aan!

 

Onderwijs en opleiden

Voorzitters: Michael de Neree tot Babberich

Versnelling Waardegedreven Zorg

Voorzitter: Ton Hanselaar

 

Onderwijs en opleiden rondom waardegedreven zorg zijn essentieel voor een brede adoptie van waardegedreven zorg. Het begint ermee dat zorgprofessionals elkaar begrijpen door het spreken van dezelfde taal en het werken aan overeenkomstige doelen. Welke onderwerpen binnen waardegedreven zorg moeten in welke fase van de carrière van een zorgverlener worden aangeboden? En in welke vorm? De werkgroep Onderwijs en Opleiden houdt zich onder andere daarmee bezig.

Steeds meer zorginstellingen en –professionals omarmen de waardegedreven zorg-principes. Het ontbreekt het echter hen vaak nog aan concrete handvatten om zelf aan de slag te gaan met waardegedreven zorg. De werkgroep Versnelling Waardegedreven Zorg houdt zich bezig met het ontwikkelen en verspreiden van een handreiking voor, primair, artsen/medisch specialisten, verpleegkundigen en paramedici die een waardegedreven zorginitiatief gestart zijn of willen starten.

 

 

 

 

Afgeronde werkgroepen

Deze werkgroepen zijn afgerond of niet meer actief.

 

 

PROMs

Voorzitters: Harald Vonkeman en Caroline Terwee

Privacy

Voorzitter: Hilde Dijstelbloem

 

Deze werkgroep schreef het advies "menukaart generieke PROMs"

De werkgroep Privacy is momenteel niet actief. De voorzitter volgt de ontwikkelingen op het gebied van privacy, met name rond de verdere besluitvorming en uitvoering van het advies van de commissie Governance van Kwaliteitsregistraties. Indien gewenst, hervat de werkgroep haar activiteiten.

 

 

Bent u lid van een werkgroep? Dan kunt u binnen de werkgroep samenwerken, hiervoor dient u in te loggen. Bent u nog geen lid? Dan kunt u zich via deze link aanmelden.

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen