Over Linnean

Hoe zijn wij ontstaan?

Een groep zorgverleners en vertegenwoordigers van patiënten-, beroeps- en overheidsorganisaties kwam in 2017 in Washington bij elkaar tijdens een congres van ICHOM over het meten en gebruiken van uitkomstinformatie. Bij een bijeenkomst op de Nederlandse ambassade deelden zij het gevoel van urgentie over de noodzaak uitkomstinformatie versneld beschikbaar te maken. Zo ontstond het Linnean Initiatief, genoemd naar het adres van de Nederlandse ambassade.

Wat is ons doel?

Wij willen de patiënt en de zorgverlener in staat stellen betere, geïnformeerde keuzes te maken over zijn/haar eigen gezondheid. Daarom willen we zowel patiënten als professionals van de juiste uitkomstinformatie voorzien. Zo kunnen zij samen een beslissing nemen die past bij de patiënt. Om de ontwikkeling en ontsluiting van deze informatie versneld mogelijk te maken, bundelen we onze krachten. Wij delen kennis, informeren en adviseren. Dat doen wij twee kanten op: richting beleidsmakers en richting partijen in de zorg. Maar ook als deze uitkomstinformatie beschikbaar is, zijn we er echter nog niet. Er is ook een cultuurverandering nodig bij zorgverleners en patiënten om samen te willen beslissen op basis van uitkomstinformatie en om samen voortdurend en structureel de zorg te verbeteren. Hiertoe worden ook methodes van  kostenberekeningen en mogelijke bekostigingsmodellen geïnventariseerd.

Waarde toevoegen

We willen de kwaliteit van zorg in Nederland verbeteren door patiëntwaarde toe te voegen. Dit betekent voor Linnean dat:

  • Patiëntenorganisaties, zorgverleners en zorgverzekeraars gezamenlijk en in overleg met relevante partijen in de zorg, bepalen hoe kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven gemeten en openbaar gemaakt dient te worden. We kijken daarbij naar hoe de waarde voor patiënten kan worden gemeten en geëvalueerd.
  • In de zorg de voorkeuren van de patiënten centraal staan. Op basis van persoonlijke voorkeuren kan een patiënt samen met de zorgverlener voor een behandeling kiezen. Ook kan de behandeling zelf geëvalueerd en aangepast worden op basis van beschikbare kwaliteitsinformatie over zowel klinische als door de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs).
  • Uitkomsten worden gedeeld door en met patiënten, zorgverleners, afdelingen en zorginstellingen om te kunnen leren en verbeteren.
  • Uitkomsten worden gebruikt bij het optimaliseren van het zorgproces voor de individuele patiënt én voor een specifieke aandoening.
  • Uitkomstinformatie over de kwaliteit van zorg is openbaar om patiënten in staat te stellen een zorgaanbieder te kiezen en zorgverzekeraars om verbetering van kwaliteit en doelmatigheid te stimuleren

Alleen samen

Hoe kunnen we zorgen dat we sneller resultaat boeken, middelen krijgen waar we allemaal achter staan en waarmee we uit de voeten kunnen? Dat kan als we vanuit ons gezamenlijk perspectief, met al onze verschillende achtergronden en expertises, in gesprek gaan, nadenken en ontwikkelen. Dan kunnen we beleid beïnvloeden, experimenteren en van elkaar leren. Linnean is geen verlengstuk van Zorginstituut Nederland of van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Kennisuitwisseling

Willem-Jan Bos (internist St Antoniusziekenhuis en bijzonder hoogleraar nierziekten LUMC) en Arie Franx (hoogleraar verloskunde Erasmus MC) zijn de voorzitters van het Linnean Initiatief. Samen met de voorzitters van de werkgroepen vormen zij het “bestuur” van Linnean. Dit kernteam komt eens per zes weken samen. Drie keer per jaar komt iedereen die verbonden is aan het Linnean Initiatief bij elkaar. Zo inspireren wij elkaar en zorgen we voor verbondenheid.

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact