Inspiratie uit de ouderenzorg over waardegedreven zorg - verslag online Werkbezoek Archipel

26-05-2023
410 keer bekeken

Op 25 mei 2023 vond de webcast ‘Inspiratie uit de ouderenzorg’ plaats. Tijdens dit online werkbezoek vertelden verschillende medewerkers van Archipel Zorggroep en Archipel Thuis over de visie van de organisatie, over kennisdeling en innovatie en over het concept ‘Cliënt in regie’.

Begeleid door Linnean voorzitter Willem Jan Bos, werd dit werkbezoek verdeeld in in 3 thema's:

#1: Clientenregie, waardig leven waardig sterven - bijhorende video
Willem Jan opende de webcast. Hij sprak met de gasten van de eerste tafel over het concept cliënt in regie.
Karin Wiersema, programmacoördinator, vertelt over het concept en hoe dat bij Archipel in de praktijk gebracht wordt: "We willen cliënten en mantelzorgers ondersteunen in het maken van keuzes die er voor hen toe doen. Dit gaat altijd in dialoog: wij willen als medewerkers aansluiten bij de behoeften van de bewoner. We willen het leven van de bewoner voordat hij bij ons kwam zoveel als mogelijk voortzetten.” Daarvoor gebruiken ze bij Archipel de kernprincipes, die zijn vertaald naar E(eigen kracht) K(keuzevrijheid) D(dialoog) O(oplossingsgericht) M(maken van afspraken en die nakomen).
Marieke van Veghel (contactverpleegkundige) vertelt hoe EKDOM in de praktijk gebracht wordt bij de zorg voor mensen met dementie. “We blijven gesprekken voeren. Met familie, maar ook met de persoon zelf [...] we gebruiken daarbij een vragenlijst over de levensgeschiedenis die in het dossier van de cliënt terechtkomt.”
Dianne Vullings is contactverpleegkundige op de hospice afdeling. Ze legt uit hoe de aanpak van Archipel tot uiting komt in de palliatieve fase. “Bij ons op de afdeling wonen cliënten met een levensverwachting die korter dan drie maanden is. Dat is ook voor de familie een emotionele achtbaan.” Dat leidt soms tot lastige kwesties waarbij het belang van de client in het geding komt. In een moreel beraad bespreekt het team deze kwesties. Familie wordt al vroeg in de behandeling betrokken in het regieplan. Daarbij staat de cliënt op één, maar wordt er ook gekeken naar een passende rol voor de familie.

#2: Visie Archipel Zorggroep en Archipel Thuis - bijhorende video
In ronde twee was het centrale thema visie. Katinka (lid Raad van Bestuur Archipel Zorggroep) verwijst terug naar wat er eerder gezegd is. “We geven zorg met deskundigheid aan kwetsbare mensen in verschillende situaties, thuis of in onze huizen. We zetten onze deskundigheid in kwaliteit van leven toe te voegen aan de levens van onze bewoners. Dat doen we in samenwerking met ziekenhuizen en VVT-partners uit de regio. We geloven dat er in de toekomst meer in de thuissituatie plaatsvindt, daarom zetten we daar veel op in. We hebben daarnaast focus op expertisecentra en innovatie.” Ook gaat ze in op de grote uitdaging van de toekomst: het zorg geven aan meer mensen (vergrijzing) door minder mensen (arbeidstekort). Femke de Jong (directeur Archipel Thuis en Rinette Zorg) vertelt over de ontwikkelingen in de wijkverpleging. “We zien vooral dat de zorg zich verplaatst naar thuis. Enerzijds omdat mensen langer thuis willen wonen, anderzijds omdat het niet anders kan: de wachtlijsten zijn enorm toegenomen. We hebben minder zorgverleners en de zorg wordt complexer.” Ze vertelt ook hoe technologie en het concept positieve gezondheid hierin kunnen ondersteunen en hoe je als zorgverlener de cliënt in regie houdt.

Zijn de zorgverleners capabel op alle pijlers van positieve gezondheid? Femke: “Van origine zijn we verzorging en verpleging, dus het is wel een stap en een work in progress.” Katinka: “Daar ligt een beetje de toekomst. We moeten anders gaan kijken naar wat zorg is. Die opgave ligt in het veranderen van het gedachtegoed van verzorging en verpleging; het aannemen van een andere, meer coachende rol.”

Visie en kwaliteitsverbetering
Hoe wordt er verbeterd op basis van wetenschappelijke onderbouwing? Hanneke Nijsten, psycholoog: “We doen op verschillende manieren onderzoek. Van kleinschalige projecten om kwaliteit te verbeteren op een afdeling, tot deelname aan grotere wetenschappelijke onderzoeken en promotieonderzoek op eigen thema’s (bijvoorbeeld regie bij mensen met dementie).” Wat is de grootste uitdaging in het realiseren van de visie van Archipel? Katinka vertelt: “Onze medewerkers in de zorg anders laten denken over en kijken naar zorg. Als we aansluiten bij een vraag van een cliënt, kan het ook zo zijn dat we iets niet meer doen voor een individu. Mensen willen graag deskundigheid ten behoeve van cliënt inzetten. Om zorgverleners te helpen hebben we geprobeerd een beeld te schetsen van de zorg in 2030. Kunnen we op basis daarvan een plan maken? Op basis daarvan gaan we met medewerkers in gesprek.” Femke legt de meerwaarde van samenwerking tussen Archipel Zorg en Thuis uit: “Verbinding is een enorme kans. We hebben recent een organisatie overgenomen met hulp bij huishouding en individuele begeleiding. Daarmee bedienen we de volledige keten binnen de familie van Archipel.”

#3: Het expertisecentra van Archipel: Innoveren over de keten - bijhorende video
De derde en laatste ronde gaat over kennisdeling en innovatie. Verpleegkundig specialist Jacqueline van Baalen licht toe hoe in de geriatische revalidatiezorg (GRZ) breed wordt samengewerkt in de vorm van hver de CVA-keten in de regio Eindhoven, waarin wordt samengewerkt met ziekenhuizen in de regio, collega-VVT-instellingen en medische revalidatiezorg. “Binnen de CVA-keten komen we regelmatig samen om informatie uit te wisselen en te kijken hoe we over alle grenzen heen met elkaar CVA-zorg kunnen verbeteren, ongeacht waar de cliënt zich begeeft.” Ook vertelt ze over de belangrijkste voorwaarden van die samenwerking en hoe de cliënt zich binnen die keten beweegt, al dan niet met ondersteuning van zorgmedewerkers. Hoe zit het met de uitwisseling van gegevens van cliënten? “Wij vragen de cliënten toestemming of informatie gedeeld mag worden. Er is geen gezamenlijk dossier, maar dat zou wel heel mooi zijn.”

Aukje Stuart vertelt over de expertisecentra. “Vanuit de overheid is de vraag gekomen om kennisdeling over en zorg voor bepaalde doelgroepen (laag volume, hoog complexe, minder dan 1500 cliënten in de langdurige zorg) te verbeteren. Een aantal mensen uit het veld heeft daarover overlegd en daaruit is een structuur uitgezet met expertisecentra die zorgen voor kennisdeling op landelijk en regionaal niveau.” Archipel heeft expertisecentra voor drie aandoeningen Huntington, Korsakov en gerontopsychiatrie. Deze centra geven advies en kennis aan instellingen in de regio. Aukje geeft een aantal voorbeelden van de kennisdeling van deze centra. 

Maudy Ghosen legt  uit hoe Archipel innovatie op een bijzondere manier oppakt: “We hebben een vrij groot innovatieteam, bestaande uit mensen uit de gehele organisatie. Dit doen we om een zo groot mogelijk draagvlak voor innovatie te creëren. Zo hebben we ideecafés waar we met medewerkers in gesprek gaan. Die input combineren we met onze expertise en dat vertalen we naar innovaties. Maudy geeft tevens een aantal mooie voorbeelden van innovaties binnen Archipel Zorggroep.

In de afstemming met ziekenhuizen, zou Maudy graag meer samenwerking zien om het gebied van innovatie. Wat Jacqueline betreft kan de overgang voor patiënten van ziekenhuizen naar verpleeghuis beter verlopen. “We moeten ons verdiepen in elkaars kwaliteiten, wat heb je te bieden? Men heeft soms geen idee welke zorg er in de verpleeghuizen plaatsvindt.”

De webcast wordt afgesloten met een laatste toekomstdroom, ditmaal van Maudy: “Ik hoop dat er vanuit studenten meer naar de verpleegzorg komen. Maar ik hoop ook, zeker als Archipel, dat we de cliënt centraal blijven zetten. Als je dat doet, kun je elke tsunami surfen.”

Het volledige werkbezoek kan bekeken worden via ons YouTube kanaal

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen