Digitale zorgpaden in het Radboud UMC: Een transformatieve aanpak

19-03-2024
121 keer bekeken

In een inspirerende presentatie deelt Peter van Voorst de vernieuwende benadering van het Radboud UMC in de ontwikkeling van digitale zorgpaden. Deze aanpak markeert een belangrijke verschuiving in hoe patiëntenzorg wordt gestructureerd en geleverd, met een nadruk op efficiëntie, patiëntgerichtheid, en multidisciplinaire samenwerking.

De uitdaging van verandering

Het Radboud UMC staat voor een grote reorganisatie genaamd Fit For The Future, waarbij het aantal afdelingen wordt gereduceerd en de patiëntenzorg over elf centra wordt verdeeld. Dit vereist een herstructurering van de zorg om deze meer geüniformeerd en gestructureerd te maken, waarbij digitale zorgpaden een centrale rol spelen.

Kernpunten van de aanpak

De basis: Herdefinitie van zorgpaden

  • Zorgpaden als methodiek: Eerst werd de basisvraag gesteld waarom zorgpaden nodig zijn, wat leidde tot een methodiek die zorg, onderwijs, en onderzoek integreert.
  • Focus op patiëntgerichte zorg: De nieuwe aanpak benadrukt persoonsgerichte zorg, doelmatige zorg, meetbare uitkomsten, en multidisciplinaire samenwerking.

Het maturiteitsmodel

  • Van Basis tot Goud: Het model omvat vier fases van ontwikkeling van zorgpaden, van het initialiseren van processen tot het verankeren van deze in systemen en de samenleving.

Implementatie en uitvoering

  • Crossfunctionele Teams: De vorming van multidisciplinaire teams is cruciaal, inclusief patiënten, om de zorgpaden te ontwikkelen en te implementeren.
  • Technologische Integratie: De inzet van Epic, een EPD-systeem, speelt een sleutelrol in het uniformeren en optimaliseren van de zorgprocessen.

Strategische doelen

  • Patiëntbetrokkenheid: Patiënten worden actief betrokken bij de ontwikkeling van zorgpaden om te zorgen dat hun behoeften en ervaringen centraal staan.
  • Efficiënte Zorglevering: Door het heroverwegen van zorgprocessen is een significante vermindering van administratieve lasten en een verbetering van de kwaliteit van zorg bereikt.

Een voorbeeld van succes: Het zorgpad AAA

Het zorgpad voor de behandeling van aneurysma's van de abdominale aorta illustreert de effectiviteit van de nieuwe aanpak. Door processen te herontwerpen en taken te herverdelen, zijn de patiëntervaring, efficiëntie, en uitkomsten aanzienlijk verbeterd.

Conclusie

De transformatie naar digitale zorgpaden in het Radboud UMC vertegenwoordigt een revolutionaire stap in de gezondheidszorg. Het combineert strategische planning, technologische innovatie, en een diepgaand begrip van patiëntenzorg om een toekomstbestendig, patiëntgericht zorgsysteem te creëren.

 

Digitale zorgpaden in het Radboud UMC

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen