Zorgvragen zijn relevant voor de hele samenleving - Enny Brouns, projectleider Linnean Initiatief

22-04-2024
379 keer bekeken

Als kersverse projectleider van het Linnean Initiatief brengt Enny Brouns, van origine verpleegkundige, een rijk palet aan ervaringen en inzichten met zich mee. ‘’Ik hoop bij te kunnen dragen aan de implementatie van passende zorg, de stem van de verpleegkundige en patiënt meer te laten horen én te inspireren tot meer samenwerking.’’

Enny benadrukt het cruciale belang van samenwerking en dialoog tussen alle betrokken partijen in het zorgveld. "Zo vaak heb ik het gevoel gehad dat er óver mij gesproken werd in plaats van mét mij." Zij is van mening dat de kloof tussen beleid en praktijk effectiever overbrugt moet worden, daarbij is samenwerking essentieel. ‘’Deze aanpak bevordert de ontwikkeling van een zorgsysteem dat zowel effectief als efficiënt is en draagt bij aan de ontwikkeling van breed gedragen beleid." Daarnaast kan, volgens Enny, de samenwerking in de praktijk, tussen verschillende zorginstellingen en in ziekenhuizen ook aanzienlijk worden verbeterd. "Als cardiac care verpleegkundige werkte ik nauw samen met diverse specialismen, zoals de cardiologie,  de interventiecardiologie en de cardio-thoracale chirurgie. Hoewel bij al deze specialismen het hart centraal staat, ervoer ik vaker competitie dan samenwerking tussen de specialismen, zowel op medisch als verpleegkundig niveau." Ze merkt op dat verpleegkundige teams vaak binnen hun eigen kaders werken: "Ik heb het nooit een probleem gevonden om uit te helpen op een andere afdeling, vooral niet als mijn eigen afdeling het rustig had. Toch merkte ik geregeld weerstand bij collega's. Zowel in Duitsland als in Nederland werd ik regelmatig gevraagd om af en toe op een andere afdeling te werken. Dit vond ik altijd erg leuk en leerzaam. Een kijkje in iemand anders' keuken biedt de kans om mijn manier van zorgverlening te evalueren en te verbeteren. Bovendien bracht ik nieuwe kennis mee terug naar mijn eigen afdeling, wat leidde tot een soort kruisbestuiving. Zo verbeterde ik bijvoorbeeld mijn vaardigheden in wond- en stomazorg, die ik weer doorgaf aan collega’s en studenten die ik begeleidde."

Waarom het Linnean Initiatief?

‘’Deze ervaringen benadrukken waarom het Linnean Initiatief zo goed aansluit bij mijn visie.’’ vervolgt Enny. "Ik geloof sterk in samenwerking en een bottom-up benadering. Wie kunnen beter aangeven waar de knelpunten in de zorg liggen dan de zorgprofessionals en patiënten zelf? Hoewel ik binnen het Linnean-netwerk veel diversiteit waarneem, zie ik minder betrokkenheid van twee essentiële stakeholders: de verpleegkundigen en de patiënten." Als projectleider én verbinder zal zij zich inzetten om deze groepen actiever bij het Linnean Initiatief te betrekken. ‘’Door de zichtbaarheid van het Linnean te vergroten hoop ik dat patiënten ons beter kunnen vinden en daardoor meer bekend raken met het begrip waardegedreven zorg.’’ Echter voorziet Enny ook mogelijke belemmeringen in haar voornemen deze belangrijke stakeholders te betrekken. "Gezien de hoge werkdruk begrijp ik dat het voor o.a. verpleegkundigen moeilijk kan zijn tijd vrij te maken voor actieve deelname aan het initiatief. Desondanks biedt het een uitgelezen kans om kennis te delen, van anderen te leren en jouw stem te laten horen." Ze moedigt werkgevers aan om actieve participatie aan initiatieven zoals het Linnean  te faciliteren, omdat dit ook de ontwikkeling van de organisatie ten goede zal komen. Ze is zich bewust van de structurele problemen in de zorgsector. "Ondanks de tekorten in de zorg, is het essentieel dat men niet vergeet te investeren in de huidige zorgprofessionals. Zij zullen uiteindelijk de toekomst van ons zorglandschap vormen."

Transformatie in de zorg

Met de toenemende complexiteit van de gezondheidszorg voelt Enny de urgente behoefte aan transformatie binnen de zorgsector. ‘’Als verpleegkundige stond ik dagelijks voor dezelfde uitdagingen: te krappe bezetting, te veel administratieve lasten en een toenemende multi-morbiditeit in de patiënten demografie. Ik kwam handen tekort en dat beïnvloedde de kwaliteit van de zorg die ik verleende.’’ Volgens Enny is het huidige systeem onvoldoende uitgerust om deze problemen effectief aan te pakken. ‘’Ik denk dat een structurele revisie van het zorgsysteem, inclusief aanpassingen van de financieringsmechanismen, nodig is. Het systeem zou zorgaanbieders beter in staat moeten stellen om professionals te faciliteren bij het leveren van passende zorg. Passende zorg op basis van uitkomstinformatie zou hierin perspectief kunnen bieden. Een systeem dat zowel bijdraagt aan het welzijn en de levenskwaliteit van patiënten, alsook een kostenplaatje levert dat maatschappelijk verantwoord is.’’

De toekomst van de zorg

In haar visie op de toekomst belicht Enny de vermindering van de zorgvraag. ‘’In mijn optiek mag er meer worden ingezet op preventie, digitalisering en technologie. Maar we zullen ook met elkaar het gesprek moeten aangaan of alles wat technisch kán, ook altijd móét.’’ Het laatste komt voort uit haar ervaringen als gespecialiseerd verpleegkundige, vooral met betrekking tot de discussies over levensverlengende behandelingen. ‘’Ik heb gemerkt dat in deze situaties een openhartig gesprek over de kwaliteit van leven van onschatbare waarde is. Het zou mooi zijn om een uitgebreide maatschappelijke dialoog omtrent deze thematiek aan te kunnen wakkeren, waarbij het besef doordringt dat deze kwesties niet alleen relevant zijn voor de gezondheidszorg, maar juist de gehele samenleving aangaan. Ik spoor iedereen aan tot een open en transparant gesprek, in beleidskamers, spreekkamers en vooral thuis, hoe uitdagend of oncomfortabel dat ook is.’’


Over Enny

Tijdens haar studie HBO- verpleegkunde heeft zij een breed scala aan praktijkervaring opgedaan, variërend van de geestelijke gezondheidszorg en de thuiszorg, tot werk in psychosomatische verpleeghuizen. Hierdoor kreeg zij waardevolle inzichten in de complexiteit van de patiëntenzorg, die tot op heden bijdragen aan de manier waarop zij zorg verleent. Na haar studie richtte Enny zich op de derdelijnszorg, waar ze zich specialiseerde als cardiac care verpleegkundige, een rol die haar zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen bracht. In de afgelopen jaren was zij werkzaam op een cardio-intensive care unit van een groot academisch ziekenhuis in Duitsland, waar zij naast de klinische zorg, ook betrokken was bij diverse werkgroepen. Voortbouwend op haar praktijkervaring koos Enny ervoor om haar expertise te verbreden door de Master in International Health te volgen. Deze studie bood haar een nieuwe kijk op wereldwijde zorgsystemen en opende deuren naar voor haar tot dusver onbekende gebieden binnen het zorgdomein. Vervolgens deed zij ervaring op bij een Duitse federale organisatie die gespecialiseerd is in internationale ontwikkelingssamenwerking en werkte zij mee aan onderzoek op het gebied van internationaal gezondheidsbeleid.   


 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen